Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak

DataSnak sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er Adam Bindslev

Mar 20, 2023

Denne episode af DataSnak handler om efteruddannelse - og specifikt om realkompetencevurdering (RKV). I samarbejde med Smartlearning lancerer SAMDATA\HK et redskab der kan hjælpe til at vurdere kompeterncer og gøre det muligt at få merit for viden samlet op gennem arbejdsliv. Det er intet mindre end...


Mar 6, 2023

 

I DataSnak har vi ofte fokus på de løsninger som kommer af IT-værktøjer på arbejdspladsen og i hverdagen. Men den teknologiske udvikling er ikke altid et gode. Nogen gange kommer udviklingen med en pris, nemlig et forøget pres på os som mennesker. I denne episode sætter vi fokus på begrebet Technostress....