Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak

DataSnak sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er Adam Bindslev

Apr 17, 2023

IT-branchen kan være en hård arbejdsplads - stramme deadlines, uforudsete hændelser, konstante forandringer og en arbejdspladskultur som måske ikke altid rummer forståelse for menneskelig svaghed. Især for unge der kommer ind i branchen kan det være særlig hårdt - og kan føre til stress, mistrivsel og til at...


Apr 3, 2023

I DataSnak 170 handler det om AI og jobs. Lead Developer Peter Solow fra Knowit er kommet i studiet til en snak med Jeppe og Adam om hvad generativ AI og LLM's betyder for dem der lever af at kode eller lave grafisk design. Det kommer til at handle om faglighed i udvikling, nye kompetencer, branchens udvikling siden...