Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak

DataSnak sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er Adam Bindslev

May 29, 2023

I episode 174 af DataSnak handler det om møder. Jeppe og Adam tager den store runde - gode møder, dårlige møder, remote møder, eksterne og interne møder. Det handler om mødekultur, mødefri dage, asynkronitet, Jeff Bezos møderegler, hvordan man er velforberedt til et møde og meget andet.

Links:


May 15, 2023

Der bliver talt meget om at få indsigt i de algoritmer der styrer vores digitale liv på arbejde og i fritiden. Men er det overhovedet muligt, og hvilken form for gennemsigtighed kan vi forvente? Det ser vi på i DataSnak 173, hvor vi har besøg af Anders Kristian Munk der er lektor i techno-atropologi på...


May 1, 2023

I DataSnak 172 tager vi fat på aktuelle historier fra teknologiens verden. Det kommer til at handle om dagbøger, mental sundhed, musik fra AI, autonome agenter og hvordan der i fremtiden kommer til at være kamp om anvendelsen af arealerne i Danmark (og resten af verden).

Links:

Jeppes artikler: