Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak


DataSnak Podcasten sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er it-faglig konsulent Jeppe Engell som sammen med Adam Bindslev og Anders Høeg Nissen er de faste værter på podcasten, der udkommer hvert uge.

 

Oct 21, 2019

Ophavsret er ikke for børn eller svage sjæle - og det er afgjort ikke blevet nemmere i en digital verden, hvor hvemsomhelst kan dele billeder, musik, video eller tekst stort set allevegne.

I maj vedtog EU et nyt direktiv, der blandt meget andet skal forsøge at tackle udfordringerne på især de store platforme som YouTube, Facebook og Twitter.

Sagt meget kort skal platformene nu gøre det sværere for brugerne at uploade ophavsrets-beskyttet indhold, i stedet for “bare” at fjerne den slags hvis rettighedshaverne henvender sig.

Sagen er dog - selvfølgelig - væsentlig mere speget end som så.

Det forklarer vores gæst, Sebastian Schwemer, der er Ekstern lektor og Erhvervs postdoc ved Center for Informations- og innovationsret på Københavns Universitet og DIFO - Dansk Internet Forum.

Han leder os igennem ideen med det nye direktiv 2019/790 - og fortæller om udfordringerne.

Til slut er der som sædvanlig tipsrunde - incl. bonus-tip fra Sebastian. Det handler om bøger, apps og meget mere.

Links

Hele det nye direktiv - “Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF”

Sebastian Schwemer - på det Juridiske Fakultet

Følg også Sebastian på Twitter

Artikel af Sebastian om forsker-kritikken op til vedtagelsen

Tips

ADAM: Adobe Fresco til iPad er lækker tegne-app

Jeppe: YouTube-kanalen Fully Charged Show - om elektrificeringen af alle slags transportformer

Anders: Anders: Jenny Odell: “How to Do Nothing: Resisting the attention economy” How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy by Jenny Odell

Sebastian: Tag påvandretur i Alperne og kom væk fra internettet nogle timer (ellers tag en tur i metroen 😃)

Bonustip: På TechFestival i efteråret skrev en række bekymrede teknologi-eksperter og -kommentatorer en slags teknologi-ed, man kan skrive under på, hvis man vil være med til at forsøge at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Se mere og skriv under på Techpledge.org

PRAKTISK

DataSnak sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer. Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er it-faglig konsulent Jeppe Engell som sammen med Adam Bindslev og Anders Høeg Nissen er de faste værter på podcasten, der udkommer hvert 14. dag.

Tak fordi du lytter med – får du lyst til at komme med ris og ros, kan du sende en e-mail til Jeppe og hvis du har tekniske spørgsmål eller kommentarer kan de sendes til Anders