Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak


DataSnak Podcasten sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er it-faglig konsulent Jeppe Engell som sammen med Adam Bindslev og Anders Høeg Nissen er de faste værter på podcasten, der udkommer hvert uge.

 

Mar 8, 2015

Årets tredje udgave af SAMDATA podcasten byder på to indslag, foruden SAMDATA nyheder, en kort opsamling af, hvad der er sket siden sidst og et tip fra Jeppe Engell.

Til forskel fra de to forrige, er der i denne podcast ingen gæster i studiet. I stedet bringer vi først et indslag fra journalist Ernst Poulsen, der interviewer CTO Martin Nebelong Olsen, Bureauchef Anders Bisgaard og adm. direktør Andreas Iversen fra søsterfirmaerne In2media og Insilico. Emnet er den altid pågående diskussion om HTML versus native app til smartphones og tablets.

Herefter har Esben Hardenberg snakket med Jesper Boeg fra firmaet Agile Upgrade. Jesper har stor erfaring med agil procesoptimering, hvilket derfor naturligt nok også er emnet for den lange snak. Da der optræder en del fagudtryk, har vi samlet en miniordbog - primært med links til Wikipedia - der giver forklaring. Den finder du nederst i shownoterne.

Afslutningsvis fortæller Jeppe Engell om SAMDATA nyheder, samt giver et bogtip. 

Kommentarer, ris/ros er som altid velkomment, om indhold til jeppe.engell@hk.dk og om teknik/produktion til esben@mememaker.com.

Indhold
00:00:00 - 00:03:32 Velkommen og siden sidst
00:03:32 - 00:13:39 To App or not to App
00:13:39 - 00:16:09 Om SAMDATA Magasinets nye website og intro til indslaget om agil procesoptimering
00:16:09 - 01:03:08 Interview med Jesper Boeg, om agil procesoptimering og Scrum
01:03:08 - 01:08:49 Nyheder fra SAMDATA og bogtip fra Jeppe Engell

Links
TR Portræt med Christian Kragh, statens it
Insilico
In2Media
Peytz & Co
SAMDATA magasinets website
Penetration Testing II,III og IV (Aarhus)
Hacker træning weekend, 9-10 maj (København)
Capture the Flag m. Henrik Kramshøj, 29-30 maj (København)
Louise Meldgaard Bruun - Saml Tankerne
Agile upgrade
Jesper Boeg - Priming Kanban
Jesper Boeg - Real Life Scrum
Agile Upgrade blog
Toyota Kata - Mike Rother
Seven Habits of Highly Productive People
Kanboard

 

Agil/Scrum ordbog og links
Agil systemudvikling
Lean softwareudvikling
Trifork
Vandfaldsmodellen
Stage-gate modellen
Sprint
Sprint retrospective
Donald G. Reinertsen - The Principles of Product Development Flow
Scrum
Det agile manifest
Scrum produktejer
Scrum Master
Ceremonier/Meetings
Dagligt standup møde
Produkt Backlog
Sprint backlog
Business agility
Change management
Timebox
Personal Kanban
Story Points/Planning Poker
Net promoter score