Preview Mode Links will not work in preview mode

DataSnak

DataSnak sætter fokus på relevante it-faglige og it-politiske emner og nørder igennem på helt specifikke temaer.

Formålet er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag.

Redaktør på podcasten er Adam Bindslev

Jun 26, 2023

På folkemødet præsenteredes SAMDATA\HK's store trivselsundersøgelse, som ser på hvordan det egentlig ser ud med trivslen ude på IT-arbejdspladserne. Adam og Jeppe dykker ned i undersøgelsen - og ser på hvordan unge er under pres, hvordan ensomhed er et issue og hvorvidt minigolf kan være løsningen en del af...


Jun 12, 2023

Store virksomheder har store data. Der bliver samlet bunkevis af data ind - men ofte er det svært for virksomheder at omsætte de store datamængder til reel værdi. Det ser vi på i DataSnak 175, hvor Maria Hoffmann Jensen er vores gæst. Det kommer til at handle om værdiskabelse, meningsskabelse, vindmøller...