Info

SAMDATA Podcast

SAMDATA\HK podcasten behandler SAMDATA\HKs aktiviteter såsom kurser, faglige initiativer, kommunikation og værktøjer og tilbud, som man kan få lokalt i afdelingerne og centralt, når man er IT-medlem i HK. Der bliver sat fokus på relevante It-faglige og It-politiske emner og nørdet igennem på helt specifikke temaer. Tovholderen på podcasten er It-faglig konsulent Jeppe Engell som sammen med Anders Høeg Nissen og Adam Bindslev er de faste værter på podcasten som udkommer hvert 14 dag. Formål er at gøre lytterne klogere på hvad der sker i deres arbejdsliv her og nu og i fremtiden, og gå i dybden med problemstillinger fra It-professionelles hverdag. Tak fordi du lytter med – får du lyst til at komme med ris og ros, kan du sende en e-mail til jeppe.engell@hk.dk og hvis du har tekniske spørgsmål eller kommentarer kan de sendes til esben@mememaker.com
RSS Feed Subscribe in iTunes
SAMDATA Podcast
2017
July
June
May
April
March


2016
December
November
October
September
July
June
April


2015
December
November
August
June
May
April
March
February
January


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 2
Mar 8, 2015

Årets tredje udgave af SAMDATA podcasten byder på to indslag, foruden SAMDATA nyheder, en kort opsamling af, hvad der er sket siden sidst og et tip fra Jeppe Engell.

Til forskel fra de to forrige, er der i denne podcast ingen gæster i studiet. I stedet bringer vi først et indslag fra journalist Ernst Poulsen, der interviewer CTO Martin Nebelong Olsen, Bureauchef Anders Bisgaard og adm. direktør Andreas Iversen fra søsterfirmaerne In2media og Insilico. Emnet er den altid pågående diskussion om HTML versus native app til smartphones og tablets.

Herefter har Esben Hardenberg snakket med Jesper Boeg fra firmaet Agile Upgrade. Jesper har stor erfaring med agil procesoptimering, hvilket derfor naturligt nok også er emnet for den lange snak. Da der optræder en del fagudtryk, har vi samlet en miniordbog - primært med links til Wikipedia - der giver forklaring. Den finder du nederst i shownoterne.

Afslutningsvis fortæller Jeppe Engell om SAMDATA nyheder, samt giver et bogtip. 

Kommentarer, ris/ros er som altid velkomment, om indhold til jeppe.engell@hk.dk og om teknik/produktion til esben@mememaker.com.

Indhold
00:00:00 - 00:03:32 Velkommen og siden sidst
00:03:32 - 00:13:39 To App or not to App
00:13:39 - 00:16:09 Om SAMDATA Magasinets nye website og intro til indslaget om agil procesoptimering
00:16:09 - 01:03:08 Interview med Jesper Boeg, om agil procesoptimering og Scrum
01:03:08 - 01:08:49 Nyheder fra SAMDATA og bogtip fra Jeppe Engell

Links
TR Portræt med Christian Kragh, statens it
Insilico
In2Media
Peytz & Co
SAMDATA magasinets website
Penetration Testing II,III og IV (Aarhus)
Hacker træning weekend, 9-10 maj (København)
Capture the Flag m. Henrik Kramshøj, 29-30 maj (København)
Louise Meldgaard Bruun - Saml Tankerne
Agile upgrade
Jesper Boeg - Priming Kanban
Jesper Boeg - Real Life Scrum
Agile Upgrade blog
Toyota Kata - Mike Rother
Seven Habits of Highly Productive People
Kanboard

 

Agil/Scrum ordbog og links
Agil systemudvikling
Lean softwareudvikling
Trifork
Vandfaldsmodellen
Stage-gate modellen
Sprint
Sprint retrospective
Donald G. Reinertsen - The Principles of Product Development Flow
Scrum
Det agile manifest
Scrum produktejer
Scrum Master
Ceremonier/Meetings
Dagligt standup møde
Produkt Backlog
Sprint backlog
Business agility
Change management
Timebox
Personal Kanban
Story Points/Planning Poker
Net promoter score

Feb 23, 2015

I SAMDATAs TR portræt-podcasts fortæller tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte fortæller om dem selv selv, deres arbejde og deres rolle som tillidsvalgte.

Denne første episode gæstes af Christian Kragh fra Statens It, der drifter it-services til ca. 10.000 brugere.

Det er en fortælling om det at få kontrol over ni ministeriers it-systemer, der - med Christians egne ord - er kastet ind i Statens It med en skovl, samtidig med at man underlægges krav om løbende effektivisering.

Det er også en personlig samtale om, hvordan støtten fra en tillidsrepræsentant blev et vendepunkt i Christians liv og i dag er af afgørende betydning for hans daglige kontakt med kolleger.

Links:

Statens It

Feb 9, 2015
I anden episode af SAMDATA podcasten er gæsterne arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat June Halvorsen og tillidsrepræsentant Jens Rastrup Andersen fra sundhed.dk, som også er bestyrelsesmedlem i SAMDATA.
 
Vi lægger ud med følge op på forrige - første - eipsode af SAMDATA podcasten, inden vi diskuterer arbejdsmiljø, sundhed, stress og overvågning med de to gæster. Sidst i programmet er der tips til god gadgethygiejne, brug af sociale medier, podcasts og sundhed.
 
Kommentarer, ris/ros er som altid velkomment, om indhold til jeppe.engell@hk.dk og om teknik/produktion til esben@mememaker.com.
 
June kan kontaktes på: june.halvorsen@hk.dk 
Jens kan kontaktes på: jens.rastrup@gmail.com
 
Indhold
00:00:00 - 00:05:50 Velkommen og siden siden sidst
00:05:50 - 00:08.25 June Halvorsen introduktion
00:08:25 - 00:12:34 Jens Rastrup Andersen introduktion
00:12:34 - 00:26:55 Arbejdsmiljøåret og arbejdsmiljø fysisk og psykisk, samt stress
00:26:55 - 00:45:18 Sundhedsgadgets og -apps, måling af sundhedsdata, samt overvågning
00:45:18 - 00:52:53 Kommunale overenskomstforhandlinger
00:52:53 - 00:59:12 Nyheder fra SAMDATA
00:59:12 - 01:11:19 Tips og afrunding
 
Links
Om howdy-appen
Patienthåndbogen
Svend Brinkmann artikel om stress
Svend Brinkmann “Stå fast”
Branchearbejdsmiljøråd
Branchearbejdsmiljøråd Kontor forebyg mobning
Artikel om diversitet
Hvad er ransomware
Få kontrol over sociale medier (Esben)
SAMDATA Magasinet
SAMDATA webinarer
 
Pocket Casts podcast-app (Jeppe)
CodeNewbie podcast (Jeppe)
Reply All podcast (Jeppe)
 
Sundhedsgadgets
http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/new-device-measures-stress-levels-using-smartphones-547665 
https://spire.io/
http://www.bbc.co.uk/news/business-25316690
https://www.youtube.com/watch?v=_ZZ_KfhTmTM
Jan 12, 2015

I den første episode af SAMDATAs podcast gives først en introduktion til konceptet og podcast-mediet. Herefter snakker vi med Kristian Langborg-Hansen fra App Academy i Kolding om børn og programmering generelt og det kommende kursus ‘Lær børn at programmere’ specifikt. Tredje emne er det kommende SAMDATA magasin, der har fokus på e-handel. Om det snakker vi med Peder Bjerge. Sidst i podcasten er der kort nyt fra SAMDATA og tips fra værter og gæster - i denne omgang bl.a. til spændende læsning og måder hvorpå man kan lære om programmering helt uden brug af computer.

Gæster i denne episode

- Kristian Langborg-Hansen, http://appacademy.dk/, @klangborg, klh@appacademy.dk

- Peder Bjerge, http://bjerge.net/, peder@bjerge.net 

Tips mv.

Radioøen

Politikken og Third ear samarbejde

Sigge Winther

Morten Vadskær

99% invisible

Kursus tilmelding ”Lær børn at programmere”

SAMDATA Magasinet

Kindle

In Our Time with Melvyn Bragg

-  Sonic Pi

- Back to Work (Esben)

- The Black Swan (Peder)

- CS Unplugged (Kristian)

- Medium Backchannel (Jeppe)

- Thinking, Fast and Slow (Jeppe)

- Men in Blazers (Jeppe)

Kontakt

- samdata@hk.dk

- Jeppe: @jeppeengell, jeppe.engell@hk.dk 

- Esben: @esbenhardenberg, esben@mememaker.com

« Previous 1 2